Skip to content

CITF

Nasza oferta

Posiadana infrastruktura oraz wiedza ekspercka i doświadczenie naszych naukowców pozwalają na świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla firm farmaceutycznych, kosmetycznych oraz biotechnologicznych, a także umożliwiają prowadzenie wspólnych projektów badawczych z jednostkami naukowymi i przemysłem. Rozumiemy i szanujemy odmienne sposoby działania i pracy. Nasze laboratoria są gotowe i otwarte na współpracę.

Usługi

Usługi oferowane przez 7 laboratoriów specjalistycznych
oraz Pracownię Diagnostyki Skóry.

Sprawdź naszą ofertę!

Aparatura badawcza

Najnowocześniejsza aparatura badawcza służąca prowadzeniu wysokiej jakości badań oraz świadczeniu profesjonalnych usług

Laboratorium
na wynajem!

Nowoczesna przestrzeń laboratoryjna wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi