Skip to content

CITF

Nasze laboratoria

Posiadana infrastruktura oraz wiedza ekspercka i doświadczenie naszych naukowców pozwalają na świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla firm farmaceutycznych, kosmetycznych oraz biotechnologicznych, a także umożliwiają prowadzenie wspólnych projektów badawczych z jednostkami naukowymi i przemysłem. Rozumiemy i szanujemy odmienne sposoby działania i pracy. Nasze laboratoria są gotowe i otwarte na współpracę.

Najnowocześniejsza aparatura badawcza służąca prowadzeniu wysokiej jakości badań oraz świadczeniu profesjonalnych usług