Skip to content

CITF

Laboratorium Inżynierii Genetycznej i Hodowli Komórkowej

i-18

Laboratorium prowadzi badania oraz działalność usługową w zakresie:

• oznaczenia toksyczności związków;

• oznaczenia wirusologiczne;

• oznaczenia GMO;

• wytwarzania linii komórkowych modyfikowanych genetycznie;

• linii komórek opornych na czynnik aktywny;

• izolacji RNA/DNA;

• analizy ekspresji genów;

• izolacji oraz analizy białek metodą Western blot i ELISA;

• przygotowania materiału oraz analizy mikroskopowej preparatów z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej;

• oceny faz cyklu komórkowego;

• analizy śmierci komórkowej na podstawie markerów apoptozy i nekrozy;

• badania metylacji.

KONTAKT:

prof. dr hab. Błażej Rubiś

+48 61 641 83 03

blazejr@ump.edu.pl

Oferujemy:

• diagnostykę markerów nowotworowych;
• identyfikację celów molekularnych terapii;
• analizę czynników epigenetycznych;
• badanie mechanizmu oporności na leki;
• ocenę aktywności biologicznej potencjalnych czynników terapeutycznych;
• analizę materiałów biologicznie czynnych;
• analizę właściwości materiałów pochodzenia naturalnego i syntetycznych;
• identyfikację ścieżek sygnałowych w komórkach prawidłowych i nowotworowych;
• interakcję i sieci powiązań pomiędzy poszczególnymi etapami metabolizmu komórkowego,
• ocenę potencjału proliferacyjnego;
• analizę ekspresji genów;
• analizę mutacji i polimorfizmów.

Sprawdź szczegółową ofertę naszych usług!