Skip to content

CITF

Laboratorium Analityki
i Zaawansowanej Analizy Fizykochemicznej

i-13

Laboratorium prowadzi badania oraz działalność usługową w obszarach:

• analizy termicznej;

• analizy rentgenowskiej;

• analizy spektroskopii NMR dla próbek ciekłych substancji chemicznych;

• analizy ekotoksyczności ostrych substancji chemicznych, rozpuszczalnych w wodzie.

KONTAKT:

Analiza termiczna i rentgenowska:

dr Barbara Wicher

+48 61 854 66 65

bwicher@ump.edu.pl

Oferujemy:

Badania oraz działalność usługową w następujących obszarach:

1) Analiza termiczna:

• charakterystyka termiczna API, substancji pomocniczych i układów złożonych;
• oznaczanie czystości substancji;
• oznaczanie krystaliczności substancji;
• wyznaczanie stabilności termicznej substancji;
• oznaczanie stopnia hydratacji/solwatacji substancji.

2) Analiza rentgenowska:

a) dyfraktometria proszkowa, w zakresie:

• analizy jakościowej próbek polikrystalicznych;
• analizy stopnia krystaliczności;
• charakterystyki substancji amorficznych.

b) dyfraktometria monokryształów, w zakresie:

• wyznaczania struktury krystalicznej substancji;
• charakterystyki przemian fazowych – pomiary temperaturowe.

3) Analiza spektroskopii NMR dla próbek ciekłych substancji chemicznych, w tym widm jedno- i dwuwymiarowych.

Sprawdź szczegółową ofertę naszych usług!