Skip to content

CITF

Laboratorium
Mikrobiologiczne

i-19
Laboratorium Mikrobiologiczne posiada certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice) oraz zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na Wytwarzanie lub Import Produktu Leczniczego.

Prowadzimy działalność usługową w zakresie oceny jakości mikrobiologicznej:

• produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych;

• suplementów diety, wyrobów perfumeryjno-kosmetycznych i innych;

• środowiska wytwarzania.

KONTAKT:

dr Magdalena Ratajczak

mratajczak@ump.edu.pl

Oferujemy:

• oznaczanie aktywności antybiotyków metodami mikrobiologicznymi;
• badania skuteczności sterylizacji;
• badania skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej;
• mikrobiologiczne analizy związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym;
• ekspertyzy mikrobiologiczne;
• opracowywanie procedur badawczych;
• walidację mikrobiologicznych metod badawczych;
• szkolenia z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej.

Sprawdź szczegółową ofertę naszych usług!