Skip to content

CITF

Pracownia
Diagnostyki Skóry

i-05

Pracownia Diagnostyki Skóry prowadzi badania oraz działalność usługową w obszarze związanym z produktami kosmetycznymi.

KONTAKT:

dr Iwona Pordąb

+48 61 641 85 17

imicek@ump.edu.pl

Oferujemy:

• badania dermatologiczne;
• badania aplikacyjne;
• badania aparaturowe;
• ocenę bezpieczeństwa kosmetyku.

Sprawdź szczegółową ofertę naszych usług!