Skip to content

CITF

Centrum Innowacyjnej
Technologii Farmaceutycznej

CITF to jednostka, jakiej dotąd nie było na mapie UMP!

Oferujemy prosty i szybki dostęp do unikatowej infrastruktury badawczej oraz know – how Wydziału Farmaceutycznego, w tym do 7 laboratoriów specjalistycznych oraz Pracowni Diagnostyki Skóry.

Wszystko w jednym miejscu!

WYRÓŻNIA NAS: sprawna identyfikacja zasobów, szybkie przygotowanie oferty, efektywna komunikacja z partnerami, profesjonalna realizacja i rozliczenie prac.

Współpracujemy zarówno z podmiotami zewnętrznymi jak i z jednostkami Wydziału Farmaceutycznego w zakresie projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i biznesowych.

CITF

Działamy w obszarach

projektowania i badania nowych substancji aktywnych i leków, ich monitorowania u pacjentów; badań analitycznych – jakościowych i ilościowych, technologii farmaceutycznej, fitochemii, mikrobiologii, biotechnologii, analiz zanieczyszczeń środowiskowych i oceny czystości produktów leczniczych.

Wykonujemy ekspertyzy, prowadzimy prace usługowe dla podmiotów zewnętrznych, realizujemy projekty badawcze oraz prace badawczo – rozwojowe finansowane ze środków krajowych i europejskich.

Zapraszamy
do współpracy!

Posiadamy 7 laboratoriów specjalistycznych, w których wykorzystujemy najnowocześniejszą aparaturę, co w połączeniu z unikalną wiedzą ekspercką naszych naukowców znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokiej jakości prowadzonych badań oraz świadczonych usług.

Oferujemy także najem wydzielonej przestrzeni laboratoryjnej z podstawowym wyposażeniem i zapleczem gospodarczym.

CITF

Projekt

Budowa Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej oraz zakup części wyposażenia zostały sfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działania 1.1. Projekt jest realizowany w ramach Konsorcjum UMP z firmami: Biofarm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Farmaceutycznym Lek-Am Sp. z o.o., Physiolution GmbH oraz Uniwersyteckim Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o.

unijne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.