Skip to content

CITF

Laboratorium Syntezy
i Zaawansowanych Procesów Technologicznych

i-13

Laboratorium prowadzi badania oraz działalność usługową w obszarze:

• syntezy;

• technologii farmaceutycznej.

KONTAKT:

Synteza, analiza spektroskopii NMR, analiza ekotoksyczności:

dr Tomasz Koczorowski

tkoczorowski@ump.edu.pl

Technologia Farmaceutyczna:

Kinga Hyla

+48 61 641 85 96

khyla@ump.edu.pl

Oferujemy:

Badania oraz działalność usługową w następujących obszarach:

1) Synteza:

• synteza nowych substancji biologicznie czynnych;
• otrzymywanie nanocząstek metalicznych, modyfikowanych powierzchniowo substancjami biologicznie czynnymi;
• możliwość syntezy w skali laboratoryjnej (do 50 gramów) zarówno znanych, jak i nowych cząsteczek chemicznych, w tym substancji aktywnych, posiadających udokumentowane lub potencjalne zastosowanie w medycynie, farmacji, kosmetologii czy przemyśle spożywczym, wraz z ich charakterystyką fizykochemiczną i spektroskopową (NMR, MS, UV-Vis), a także potwierdzeniem określonej czystości, z wykorzystaniem chromatografii HPLC;
• optymalizacja procesów syntezy substancji czynnych, w tym opracowanie nowych szlaków syntetycznych, poprawa efektywności istniejących procesów, zmniejszenie ilości powstałych produktów ubocznych, wraz z ich identyfikacją oraz derywatyzację substancji wyjściowej do celów analitycznych;
• uzyskiwanie metodą syntezy chemicznej nanocząstek metalicznych złota, srebra, tlenku tytanu (IV) oraz tlenku żelaza (III), których powierzchnia może zostać sfunkcjonalizowana, poprzez przyłączenie wybranych substancji czynnych.

2) Technologia Farmaceutyczna:

• badanie rozkładu wielkości cząstek/kropli w proszkach, zawiesinach, emulsjach metodą dyfrakcji laserowej;
• badanie uwalniania i przenikania substancji leczniczej z preparatów przeznaczonych do stosowania na skórę i błony śluzowe;
• badanie właściwości mechanicznych (w tym ocena reologiczna i teksturometryczna);
• otrzymywanie substancji leczniczych/pomocniczych w wyniku suszenia rozpyłowego i ich charakterystyka fizykochemiczna;
• analiza lepkości układów newtonowskich;
• rozkład wielkości cząstek techniką dyfrakcji laserowej: Malvern Mastersizer 3000 (zakres pomiarowy 10 nm-3500 µm), w tym:

a) dyspersja próbki na mokro: przystawka Hydro SV lub Hydro MV z dodatkową opcją przystawki, Hydrosight do wizualizacji cząstek 9-1000 µm podczas pomiaru w czasie rzeczywistym (zdjęcia, nagrania);
b) dysperganty wodne lub organiczne,
c) dyspersja próbki na sucho (przystawka Aero SV).

• opracowanie metody i analizy reologicznej preparatu półstałego, w tym:

a) analiza płynięcia w trybach kontrolowanego naprężenia i kontrolowanej prędkości ścinania,
b) analiza właściwości lepkosprężystych z wykorzystaniem badań oscylacyjnych w trybach zmiennej amplitudy i zmiennej częstotliwości oscylacji.

• badania teksturometryczne preparatów stałych i półstałych, w tym:

a) analiza profilu tekstury obejmująca wyznaczenie parametrów takich jak twardość, ściśliwość, adhezyjność, kohezyjność i inne;
b) analiza rozsmarowywalności preparatu półstałego z wykorzystaniem geometrii stożkowej;
c) badanie twardości tabletek, czopków i innych preparatów stałych;
d) badanie wytrzymałości mechanicznej filmów polimerowych.

• badanie uwalniania substancji aktywnej z preparatów przeznaczonych do stosowania na skórę i błony śluzowe (maści, żele, kremy, plastry) z wykorzystaniem komór dyfuzyjnych Franza oraz membran syntetycznych;
• badanie przenikania substancji aktywnej przez skórę z wykorzystaniem komór dyfuzyjnych Franza;
• otrzymywanie substancji leczniczych/pomocniczych w wyniku suszenia rozpyłowego z rozpuszczalników organicznych (suszarka rozpyłowa Mini Spray Dryer B-290);
• liofilizacja zgodne z metodologią Zleceniodawcy lub z opracowaniem metody (liofilizator Epsilon 2-4 LSCplus, Christ).

3) Analiza ekotoksyczności ostrych substancji chemicznych, rozpuszczalnych w wodzie.

Sprawdź szczegółową ofertę naszych usług!