Skip to content

CITF

Laboratorium
Fitochemiczne

i-19

Laboratorium Fitochemiczne prowadzi badania oraz działalność usługową w zakresie:

• analizy fitochemicznej surowców roślinnych – badania jakościowe i ilościowe.

KONTAKT:

prof. UMP dr hab. Przemysław Zalewski

+48 61 641 83 98

pzalewski@ump.edu.pl

Oferujemy:

• potwierdzenie tożsamości związków czynnych i zanieczyszczeń w surowcu roślinnym, produkcie leczniczym lub suplemencie diety;
• oznaczenie zawartości związków czynnych i zanieczyszczeń w surowcu roślinnym, produkcie leczniczym lub suplemencie diety.

Sprawdź szczegółową ofertę naszych usług!