Skip to content

PRELUDIUM BIS 5

30 stycznia opublikowana została lista beneficjentów konkursu PRELUDIUM BIS 5. 

Do grona naukowców z UMP realizujących aktualnie niespełna 100 projektów badawczych oraz działań naukowych finansowanych z NCN dołączą:

  • Pani prof. dr hab. Judyta Cielecka Piontek, która otrzymała finansowanie w wysokości 668 680,00 zł na realizację działania naukowego pt. „Amorficzne dyspersje jako aktywne i efektywne układy dla drukowanych opatrunków”
    oraz
  • Pan prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, który otrzymał finansowanie w wysokości 688 080,00 zł na realizację działania naukowego pt. „Długofalowe badanie wpływu aktywności fizycznej na zachowanie funkcji poznawczych”.

Pełne listy rankingowe są dostępne pod linkiem

Gratulujemy sukcesu!