Skip to content

Poznańskie Forum Farmacji Przemysłowej

W dniu 18 września 2023 r., w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym UMP, przy ul. Przybyszewskiego 37a w Poznaniu, miało miejsce wydarzenie pt. Poznańskie Forum Farmacji Przemysłowej, pod hasłem: „Cooperation, Innovation, Together, Fundaments – CITF”. Współpraca i rozwój – budujemy fundamenty pod nową współpracę„.

Inicjatorem i organizatorem spotkania było Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej, we współpracy z Władzami i Katedrami Wydziału Farmaceutycznego. Patronat nad wydarzeniem objął Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. Michał Nowicki.

Dyrektor CITF

Synoptis Industrial – Małgorzata Mech-Stypińska; Przykłady praktycznej współpracy z CITF

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Michał Nowicki

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Anna Jelińska

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie partnerom gospodarczym oraz jednostkom naukowo-badawczym oferty Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej, w tym 7 Laboratoriów tematycznych oraz 1 Pracowni.  

W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 przedstawicieli sektora gospodarczego z obszaru farmacji, biotechnologii, chemii oraz kosmetologii.

Poznańskie Forum Farmacji Przemysłowej

Dziękujemy przedstawicielom firm oraz jednostek naukowo-badawczych, za udział w tym wydarzeniu.   Mamy nadzieję, że nawiązane podczas spotkania kontakty, już w niedalekiej przyszłości, zaowocują konkretnymi inicjatywami projektowymi i komercyjnymi.

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z cyklu Poznańskie Forum Farmacji Przemysłowej!