Skip to content

Patent na wynalazek pt. 
Zestaw diagnostyczny do wykrywania komórek (CTC) oraz jego zastosowanie do identyfikacji komórek nowotworowych

Z przyjemnością informujemy, że owocem współpracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z TRILOKA Czarnik Ożóg Kancelaria Patentowa i Adwokacka sp.p. jest uzyskanie Patentu nr 244526.

Zespół naukowców – prof. dr hab. Anna Jankowska, prof. dr hab. Błażej Rubiś i dr Anna Szczerba – opatentował wynalazek pt. Zestaw diagnostyczny do wykrywania komórek (CTC) oraz jego zastosowanie do identyfikacji komórek nowotworowych.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w komercjalizacji tego rozwiązania!

dokument wystawiony przez Urząd Patentowy