Skip to content

OPUS 25 i MINIATURA 7 – kolejne sukcesy naszych naukowców!

Z przyjemnością informujemy, że na ogłoszonych w ostatnim czasie przez NCN listach rankingowych laureatów konkursów znalazły się dwie osoby z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Laureatem konkursu OPUS 25 został prof. dr hab. Błażej Rubiś z Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego UMP z projektem pt.: „Przeciwnowotworowy potencjał porfiryny TMPyP4 w fotodynamicznej terapii raka piersi oraz ocena bezpieczeństwa zastosowania” będzie realizowany w konsorcjum z Instytutem Genetyki Człowieka PAN. Prace badawcze będą realizowane przy wykorzystaniu infrastruktury CITF.

Laureatem konkursu MINIATURA 7 został dr Bartłomiej Milanowski z Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego UMP z projektem pt. „Wytworzenie, określenie kompatybilności poszczególnych składników i ocena właściwości farmaceutycznych hydrożeli na bazie tropokolagenu rybiego z modelowymi lekami przeciwgrzybiczymi”.

Serdecznie gratulujemy!