Skip to content

CITF

Laboratorium
Mikrobiologiczne

i-19
LM posiada certyfikat GMP oraz zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na Wytwarzanie lub Import Produktu Leczniczego.

Oferujemy usługi oraz rozwój metod badawczych i/lub ich walidację.

KONTAKT:
dr Magdalena Ratajczak
mratajczak@ump.edu.pl

Mikrobiologia farmaceutyczna:

• badanie czystości mikrobiologicznej:
– produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych,
– suplementów diety,
– kosmetyków,
– wyrobów medycznych,
– materiałów opakowaniowych;
• badanie czystości mikrobiologicznej wody oczyszczonej;
• ocena skuteczności działania środków konserwujących;
• badanie aktywności antybiotyków;
• badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej produktów leczniczych i produktów pochodzenia naturalnego;
• monitoring czystości mikrobiologicznej środowiska produkcji;
• dobór i ocena środków konserwujących wyroby perfumeryjno-kosmetyczne;
• walidacja jakościowych i ilościowych mikrobiologicznych metod badawczych.

Dezynfekcja:

• oznaczanie najmniejszego stężenia środków dezynfekcyjnych i antyseptyków działającego bakteriostatycznie i grzybostatycznie (MIC);
• oznaczanie najmniejszego stężenia środków dezynfekcyjnych i antyseptyków działającego bakteriobójczo, grzybobójczo,sporobójczo) środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych metodami zawiesinowymi (oznaczanie MIC, MBC);
• oznaczanie stężenia użytkowego środków dezynfekcyjnych i antyseptyków;
• badanie nabywania oporności drobnoustrojów na środki dezynfekcyjne i antyseptyczne;
• badanie trwałości stężeń użytkowych środków dezynfekcyjnych i antyseptyków;
• ocena działania bakteriobójczego, grzybobójczego i sporobójczego środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej i przemyśle spożywczym według norm Europejskiego Komitetu Normalizacji – CEN;
• ocena preparatów antyseptycznych przeznaczonych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk według norm Europejskiego Komitetu Normalizacji – CEN;
• ocena skuteczności środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych w warunkach praktycznych według norm Europejskiego Komitetu Normalizacji – CEN.