Skip to content

Nowa publikacja naszych naukowców

Na łamach czasopisma European Journal of Medicinal Chemistry ukazał się najnowszy artykuł naukowców z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Publikacja powstała w ramach grantu (OPUS-18) pt.: Koniugaty kurkuminoidów i polifenoli jako potencjalne terapeutyki do leczenia nowotworów układu moczowego.
W artykule dokonano przeglądu literatury naukowej na temat pochodnych związku polifenolowego obecnego w liściach zielonej herbaty, koncentrując się na ich właściwościach biologicznych i potencjalnych zastosowaniach medycznych. Publikacja o tytule Tea-break with epigallocatechin gallate derivatives – Powerful polyphenols of great potential for medicine ma 200 pkt ministerialnych i IF 6,7.
Publikacja jest dostępna pod linkiem
Zachęcamy do lektury!

<- Powrót do Newsy!