Skip to content

DR EMILIA JAKUBOWSKA LAUREATKĄ PRESTIŻOWEGO GRANTU MARIE SKŁODOWSKA-CURIE POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

Dr Emilia Jakubowska, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku oraz Pracowni Farmacji Przemysłowej, została laureatką prestiżowego grantu Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship programu Horyzont Europa we współpracy z Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (University of Chemistry and Technology) w Pradze. W ciągu 1,5-rocznego stażu podoktorskiego  pod opieką prof. Frantiska Stepanka dr Jakubowska zrealizuje projekt pt. „Advanced manufacturing of drug substances by co-processing with excipients through heteronucleation in a milifluidic device” („Zaawansowane wytwarzanie substancji leczniczych przez współprzetwarzanie z substancjami pomocniczymi na zasadzie heteronukleacji w urządzeniu milifluidalnym”), a ostatni etap badań nad możliwością zastosowania ich wyników w warunkach przemysłowych odbędzie się w praskiej firmie farmaceutycznej Zentiva.

Serdecznie gratulujemy międzynarodowego sukcesu, tym większego, że projekt, zgłoszony wśród ponad 8000 wniosków w bieżącym konkursie MSCA-PF, otrzymał punktację na poziomie 100%! Udana współpraca w aplikacji między badaczką z naszego Uniwersytetu, czeską uczelnią i firmą farmaceutyczną stanowi wymierny i długofalowy efekt zakończonego w 2023 roku projektu ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internships Support  MSCA-RISE-2017 No 778051), gdzie Uniwersytet Medyczny koordynował działania międzynarodowego i międzysektorowego konsorcjum z udziałem University of Chemistry and Technology oraz Zentivy jako partnerów.