Skip to content

Dotacja na utworzenie RCMC

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej, jednym z beneficjentów konkursu został Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu otrzymując dofinansowanie w wysokości 29 999 256,00 zł. Ponad pół miliarda złotych trafi do 18 jednostek w całym kraju na rzecz cyfryzacji badań klinicznych umożliwiając w ten sposób maksymalne wykorzystanie danych zdrowotnych pacjentów. To punkt zwrotny w dyskusji na temat bezpieczeństwa danych oraz właściwego wykorzystania informacji w ochronie zdrowia. Stworzenie infrastruktury Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC) posłuży do analizy danych, wsparciu badań klinicznych i opieki szpitalnej, jak i analizie retrospektywnej.

Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej

Rozmieszczenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej