Skip to content

Dofinansowanie na kształcenie podyplomowe dla UMP

27 września 2023 r. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki Konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych (ABM/2023/6).

Z dumą informujemy, że projekt UMP, pt. „Innowacyjne kształcenie podyplomowe na rzecz rozwoju sektora biomedycznego w Polsce” pod kierunkiem mgr Anny Lewczuk, kierownika projektu i Centrum Studiów Podyplomowych i dr Sylwii Kropińskiej, zastępcy kierownika oraz czujnym okiem Pani Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. n. med. Ewy Wender-Ożegowskiej zajął 2. miejsce wśród 16 złożonych wniosków i tym samym uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 448 185,00 zł! W skład zespołu weszli również dr hab. Magdalena Roszak, dr hab. Jacek Karczewski, mgr inż. Krzysztof Siennicki (Roche Polska), prof. dr hab. Monika Urbaniak, dr n. med. Edyta Cudak, dr n. teol. Maria Nowosadko oraz mgr Piotr Ziemak.

Dzięki uzyskanemu wsparciu, studia podyplomowe na UMP będzie mogło rozpocząć bezpłatnie aż 180 osób, a 20% słuchaczy będą mogli stanowić pracownicy jednostki, która złożyła wniosek o dofinansowanie, czyli z UMP! Wnioskodawca planuje realizację łącznie 6 edycji studiów podyplomowych w latach 2024-2027.

Po uzyskaniu akceptacji Rady Dydaktycznej i Senatu UMP przekażemy Państwu dokładne informacje dotyczące kierunków, które otrzymały dofinasowanie. Więcej informacji na temat udziału w projekcie ukaże się pod koniec tego roku kalendarzowego. Czekamy z niecierpliwością!

Beneficjenci konkursu – kliknij tutaj