Skip to content

CITF + Farmacja Wielkopolska nr 23

Zapraszamy do lektury wywiadu, którego dla kwartalnika „Farmacja Wielkopolska”, udzielił Dyrektor CITF – Jacek Wajda.

Wywiad został opublikowany w 23 numerze czasopisma, na stronie 58, w rubryce „Nauka i Biznes”.