Skip to content

CITF + Farmacja Wielkopolska nr 20

Zapraszamy do lektury wywiadu, którego dla kwartalnika „Farmacja Wielkopolska”, udzielił Dyrektor CITF – Jacek Wajda.

Wywiad został opublikowany w 20 numerze czasopisma, na stronie 18, w rubryce „Nauka dla Przemysłu”.